peter před 2 roky
rodič
revize
a468a0eb69
2 změnil soubory, kde provedl 4 přidání a 3 odebrání
 1. 2
  2
    index.ts
 2. 2
  1
    package.json

+ 2
- 2
index.ts Zobrazit soubor

@@ -130,7 +130,7 @@ function addressFromHDKey(hdkey:string, net: network = "mainnet"){
130 130
   return <string>bitcoin.payments.p2pkh({ pubkey: Buffer.from(hdkey), network: bitcoin.networks[net] }).address
131 131
 }
132 132
 
133
-export const hdKey = {
133
+const hdKey = {
134 134
   addressFromHDKey: addressFromHDKey,
135 135
   deriveAccount: deriveAccount,
136 136
   deriveAddress: deriveAddress,
@@ -140,4 +140,4 @@ export const hdKey = {
140 140
   randomMenemonic: randomMenemonic,
141 141
   checkHDKey: checkHDKey
142 142
 }
143
-module.exports = hdKey
143
+exports = hdKey

+ 2
- 1
package.json Zobrazit soubor

@@ -1,8 +1,9 @@
1 1
 {
2 2
  "name": "btc-hdkey",
3
- "version": "0.0.6",
3
+ "version": "0.0.7",
4 4
  "description": "Hierarchical Deterministic Wallet support for BTC",
5 5
  "main": "index.js",
6
+ "types": "index.d.ts",
6 7
  "scripts": {
7 8
   "build": "tsc",
8 9
   "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"

Načítá se…
Zrušit
Uložit